دختر بهاری ما

25 ماهگی عشقدونه

ماهگردت مبارک قشنگترینم کارهای این ماهت: عددهارو میشناسی. اعداد فارسی بعضیاشونو میشناسی و اعداد انگلیسی همشونو میشناسی و هر جا ببینی میخونی. تقریبا تا 15 رو به ترتیب میگی. دیگه وقتی جاییت درد میکنه، میخاره یا میسوزه خیلی واضح میگی. یه بار داشتی تو موبایل بابایی عکس نگاه میکردی، رسیدی به یه عکس از منو بابایی که واسه دوران بارداریم بود برگشتی گفتی مامانی و بابایین، گیلدا هنوز نیومده! گفتم گیلدا کجا بوده؟ گفتی گیلدا رفته بوده گل بچینه!!! (فک کنم از سریال شهرزاد یاد گرفتی) جدیدا چیزی میخوای با ناز و حالت اجازه میگی، مثلا میگی مامانی میشه فلان چیزو وردارم، میشه فلان کارو کنم، میشه...
20 خرداد 1395
1