گیلداگیلدا، تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 7 روز سن دارد
ازدواج مامان و باباازدواج مامان و بابا، تا این لحظه 8 سال و 4 ماه و 12 روز سن دارد
وبلاگ گیلداوبلاگ گیلدا، تا این لحظه 5 سال و 14 روز سن دارد

دختر بهاری ما

44 ماهگی به روایت تصویر

این ماه بردمت بینایی سنجی. خداروشکر چشمات مشکلی نداشت. قبل رفتن بهت قول دادم اگه بریم اونجا گریه نکنیو خانم باشی برات جایزه میخرم واسه همین موقع برگشت یه پازل برات خریدم. کارت سلامتت پازلت کتابی با شخصیت اصلی همنام گیلدا. این کتاب مال بچه همکار بابایی بود که وقتی دید اسم شخصیتش گیلداست آورد و داد که مال تو باشه. این ماه تهران دو بار زلزله اومد که بعد از زلزله دوم به اصرار بابایی رفتیم شمال. باغ پدرجون، زیر درخت بلوط به خاطر اینکه تو شمال لجبازی نکنی اکثرا پشت لب تاپ بودی مو فرفری در حال درست کردن پازل با کمک مامانی ...
20 دی 1396
1