گیلداگیلدا، تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 7 روز سن دارد
ازدواج مامان و باباازدواج مامان و بابا، تا این لحظه 8 سال و 4 ماه و 12 روز سن دارد
وبلاگ گیلداوبلاگ گیلدا، تا این لحظه 5 سال و 14 روز سن دارد

دختر بهاری ما

39 ماهگی

خیلی خیلی لجباز و یکدنده شدی و تا حرفتو ب کرسی ننشونی ول کن ماجرا نمیشی همیشه حرفتو گوش نمیکنم اما بعضی وقتها مجبورم از شر غرغرا تن به بعضی کارا بدم. دیگه مهد نمیری یعنی بعد دو هفته مسافرت گفتی دیگه نمیری چند روز نبردمت بعد دو سه روزی با هزار تا ترفند بردمت تا دم مهد خوب بودی اما موقع جدا شدن گریه میکردی وابستگیت بیشتر شده. البته به گفته مربیت تو مهد خوب بودی و میگفت که انقد بیارمت تا عادت کنی اما با یه روانشناس صحبت کردم گفت اگه واجب نیست فعلا نبرش تا بعد اینجوری تو روحیه اش اثر میذاره منم دیگه نبردمت. نمیخوای بری مهد اما هر روز اسم دوستای مهدتو میاریو میگی زنگ بزن بیان خونه امون. غذا خوردنت اصلا تعریفی نداره این ماه بردمت دکتر غ...
20 مرداد 1396

روزت مبارک دخترم

دختر كه داشته باشي انگار خودت را با دست خودت پرورش ميدهي... انگار مادري را از كودكي تجربه ميكني... دختر است ، از كودكي آفريده شده براي مادري ،آن هنگام كه عاشقانه موهاي عروسكش را شانه ميزند و قربان صدقه هاي مادرانه اش را نثار عروسكش ميكند،لالايي برايش ميخواند و به رويش ميخندد... دختر است ،آفريده شده تا از كودكي از عزيزانش مراقبت كند،آن هنگام كه خسته از مشغله هاي روزانه كنارت مي نشيند و دستهايت را با دستهاي كوچكش نوازش ميكند... وقتي حتي نه پدر و نه همسر دردت را نمي فهمند ،به چشمهايت خيره ميشود و مي گويد :مامان چرا خوشحال نيستي ؟! دختر كه داشته باشي بايد غمت را پنهان كني،بغضت را فرو بري و بخندي،راحت با غمت مي شكند.. ...
2 مرداد 1396
1