گیلداگیلدا، تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 7 روز سن دارد
ازدواج مامان و باباازدواج مامان و بابا، تا این لحظه 8 سال و 4 ماه و 12 روز سن دارد
وبلاگ گیلداوبلاگ گیلدا، تا این لحظه 5 سال و 14 روز سن دارد

دختر بهاری ما

دو رقمی شدنت مبارک نفسم

۱۰ ماه پیش در این ساعت چشم به عالم هستی گشودی. خدای مهربان یکی از بهترین فرشته هایش را گلچین کرد و به سلامت به زمین رساند . سفر به خیر خسته نباشی مسافر کوچک بهشتی من ... 10 ماهگیت رو پشت سر گذاشتی و ما به همین خاطر یه جشن کوچولو برات گرفتیم و برات کیک پختم که موقع عکس گرفتن بهش حمله کردیو با دستت کوبیدی روش. به نظر من که این ده ماه خیلی زود گذشت، خوشحالم که داریم به اولین سالگرد تولد گیلدا کوچولو نزدیک میشیم . 10 ماهه شدی بزرگتر هوشیار تر و تو دل برو تر شدی. دست میزنی ، بای بای میکنی یه بارم اتفاقی موقع این کارت انقد من گفتم بای بای تو هم تکرار کردی و گفتی بابای ، میگم دست بده دست مید...
20 اسفند 1393
1