دختر بهاری ما

17 ماهگی نفسم

دخترم، تنها دلیل زیستنم! تولد 17 ماهگیت مبارک ! نفسم! 17 ماهه شدی و این یعنی اینکه کلی بزرگ و برای خودت خانمی شدی . باهات حروف الفبای انگلیسی رو کار میکنم. کم کم به دو زبان زنده دنیا  مسلط میشی !!! واین هم از فواید سی دی های بی بی انیشتینه . میگی baby همچنین کلمات mommy –daddy- eat-cereal-cat & dog رو هم یاد گرفتی. روز به روز داره به شیطنتات اضافه میشه وقتی تو چشمای مامان وبابا نگا میکنی و کاری رو عمدا انجام میدی دلم میخواد بغلت کنم و فشارت بدم تو هم که عاشق این کاری . پیچ گاز رو باز و بسته میکنی و زیر غذا رو خاموش میکنی، واسه همین محافظ پیچ گاز خریدم اما اندازه اش کوچیک بود و دو بست...
20 مهر 1394

روز کودک مبارک

وای مــــردم! روزِ ناز کودک است روز سرمســـــتی و ساز کودک است کودک است آییــــنه ی دل را صفا کودک است محصـــولی از عشق ووفا روز کودک مبارک اینم خودتو کادوهات: ...
16 مهر 1394
1